Witamy na stronie Songo
Wyślij wiadomość : cpzpsongo@gmail.com
Witamy na stronie Songo
Wyślij wiadomość : cpzpsongo@gmail.com

Tu jesteśmy

42-714 Tanina

Pon - Sob

8:00 - 16:00

Zadzwoń

+48 601 303 745

Formularz rezerwacyjny

REZERWACJA MIEJSCA HOTELOWEGO DLA PSA
  Informacje dodatkowe:

  UWAGA !!! ZANIM DOKONASZ REZERWACJI, ZADZWOŃ I UPEWNIJ SIĘ CZY SĄ WOLNE MIEJSCA – tel. 601 303 745

  UWAGA: Warunkiem przyjęcia psa do hotelu jest przekazanie książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami oraz zabezpieczenie psa przeciw kleszczom.

  Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej
   jest Centrum Pracy z Psem „SONGO” z siedzibą przy ul. Strażackiej 7, w Taninie (kod pocztowy: 42-714 Lisów),
   tel.: 601 303 745,
   adres e-mail: mirasongo@interia.pl
  2. Celem zbierania danych jest rezerwacja miejsca hotelowego dla psa
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia miejsca hotelowego dla psa.
   W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zamówienia.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
   danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
   międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.